"Making supply chain logistics as easy as IBC" ®

Sprog: DK

Privacy Policy

Retningslinjer for erhvervsmæssig databeskyttelse

TPShar en streng politik vedrørende fortrolighed og sikkerhed, når vi indhenter og behandler personlige data. Vi opbevarer kun et minimum af oplysninger for at imødekomme kommercielle interesser og lovmæssige krav.

I praksis betyder dette, at grundlæggende forretningskontaktdata opbevares som standard:

Alle oplysninger opbevares sikkert kun med adgang for ansvarlige firmamedarbejdere. Alle oplysningsforespørgsler fra tredjemand drøftes med den pågældende person, og oplysninger frigives kun efter modtagelse af denne persons underskrevne tilladelse.

Vores ansvarlige for databeskyttelse, Tracy Hancocks, ist erreichbar bei TPS Rental Systems Ltd,Geb. 349, Rushock Trading Estate, Droitwich, Worcs, WR9 0NR, E-Mail tracy@tpsrentalsystems.com, Tel. +441299253535

Vi vil behandle personlige data i henhold til følende principper:

(a) alle personlige data skal behandles i henhold til loven, fair og på en transparent måde,

(b) alle personlige data skal indhentes til et eller flere specificerede, udtrykkelige og legitime formål og ikke behandles på en måde, som er inkompatibel med disse formål,

(c) alle personlige data skal begrænses til, hvad der er hensigtsmæssigt, relevant og begrænset til disse formål,

(d) alle personlige data skal opbevares nøjagtigt og opdateret (og der skal tages rimelige forholdsregler til at slette eller korrigere unøjagtige, personlige data),

(e) alle personlige data må ikke opbevares i længere tid, end det er nødvendigt til disse formål,

(f ) alle personlige data skal beskyttes af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret eller ulovlig behandling og utilsigtet tab, ødelæggelse eller beskadigelse.

Vi kan indhente, anvende og opbevare dine personlige data som beskrevet i disse retningslinjer, hvor det er nødvendigt for at:

(a) opfylde en kontrakt, som du er en del af, eller for på din anmodning at tage forholdsregler, inden en kontrakt indgås,

(b) varetage vore legitime forretningsinteresser,

(c) udføre andre funktioner med dit specifikke samtykke.

Vi vil anvende dine personlige data for at kunne yde dig den bedst mulige kundeservice og holde dig opdateret om vore andre services og produkter.

Vi vil kun behandle dine personlige data i det omfang, som er nødvendigt til de formål, som er specificerede i disse retningslinjer (eller på anden måde oplyst over for dig), og vi vil holde de personlige data, som vi opbevarer om dig, nøjagtige og opdaterede. Hvis de er unøjagtige eller ikke aktuelle, vil de blive slettet – du bedes informere os, hvis dine personlige data ændrer sig, eller hvis du opdager unøjagtigheder i de personlige data, som vi opbevarer om dig.

Hvis du kontakter os, vil vi registrere denne kontakt inklusive kontaktdata og alle relevante kontooplysninger. Vi registrerer eventuelt også aktiviteter på vores hjemmeside (se venligst vores hjemmeside-information vedrørende databeskyttelse for flere detaljer).

Vi anvender eventuelt dine personlige data:

(a) for at opfylde vore forpligtelser i en kontrakt, som er indgået mellem dig og os,

(b) for at levere oplysninger, produkter eller services, som du anmoder os om, eller som, vi mener, vil interessere dig inklusive ændringer og opdateringer (betinget af dit samtykke og dine præferencer),

(c) i overensstemmelse med vore legitime forretningsinteresser og lovmæssige forpligtelser. Vi vil opbevare dine personlige data i vore systemer så længe:

(d) din konto er gyldig, og/eller

(e) enhver kontrakt, som du indgår med os, er aktiv, og/eller

(f) det er nødvendigt for at imødekomme vore legitime forretningsinteresser, og/eller

(g) det er nødvendigt for at opfylde vore lovmæssige forpligtelser, og/eller

(h) du har givet udtryk for, at du gerne vil have os til at gøre det.

Vi vil ikke opbevare dine personlige data i længere tid, end det er nødvendigt med henblik på de formål, som er specificeret i disse retningslinjer (eller på anden måde meddelt dig). Når de ikke længere er nødvendige, vil de blive pseudonymiseret, anonymiseret, destrueret eller slettet, hvad der måtte være hensigtsmæssigt.

Vi vil aldrig sælge dine personlige data eller gøre dem tilgængelige for tredjemand uden dit forudgående samtykke (som du frit kan tilbageholde), undtagen hvis:

(a) vi anvender en databehandler. I dette tilfælde vil vi sikre os, at databehandleren overholder disse retningslinjer og alle relevante bestemmelser vedrørende databeskyttelse,

(b) vi er lovmæssigt forpligtede til at gøre det,

(c) vi sælger eller opfordrer til investering i en del af vores forretning eller aktiver (i hvilket tilfælde vi eventuelt afslører dine personlige data i fortrolighed til den kommende køber/investor, som det er relevant i henhold til vore legitime interesser).

Vi har implementeret generelt anerkendte standarder for teknologi og driftssikkerhed med henblik på at beskytte personlige data mod tab, misbrug eller uautoriseret ændring eller destruktion. Vi vil omgående informere dig i tilfælde af et sikkerhedsbrud vedrørende dine personlige data, som måtte udsætte dig for en alvorlig fare.

Vi forbeholder os ret til at ændre disse retningslinjer fra tid til anden uden forudgående varsel. Det anbefales, at du kontrollerer hjemmesiden regelmæssigt for eventuelle ændringer (men HUSK, ændringer vil ikke blive foretaget retrospektivt).

Nogle af vore databehandlere og tredjeparts-services kan være placeret uden for Den Europæiske Union. Vi vil kun overføre personlige data uden for EU, når de er underkastet passende kontrolforanstaltninger.

Du har følgende rettigheder med hensyn til de personlige data, som vi opbevarer. Du bedes sende alle forespørgsler vedrørende disse rettigheder til vores direktør for databeskyttelse:

(a) til at få adgang til dine personlige data,

(b) til at få oplysninger om, hvordan dine personlige data behandles (disse oplysninger er angivet i disse retningslinjer),

(c) til at få dine personlige data ændret, om nødvendigt (du bedes omgående kontakte os, hvis du opdager oplysninger, som ikke er korrekte eller forældede),

(d) til at få dine personlige data slettet under vise omstændigheder (du bedes referere til den relevante lovgivning vedrørende databeskyttelse eller rådføre dig med informationskommissionæren med henblik på detaljer),

(e) til at gøre indsigelse imod eller begrænse, hvordan dine personlige data behandles,

(f) til at få dine personlige data overført til dig selv eller til et andet firma.

Hvis du vurderer, at vi ikke har overholdt disse retningslinjer eller den relevante lovgivning vedrørende databeskyttelse med hensyn til dine personlige data eller en andens, skal du tage sagen op med vores direktør for databeskyttelse. Et sådant brud vil blive taget alvorligt, vil blive behandlet i overensstemmelse med den relevante lovgivning vedrørende databeskyttelse og kan resultere i en disciplinær sanktion.

Du har ret til at klage til informationskommissionæren over, hvordan vi behandler dine personlige data: 

InformationCommissioner’s Office, WycliffeHouse, WaterLane,  Wilmslow,Cheshire SK95AF 

https://ico.org.uk/concerns/  

Tlf.03031231113.

For yderligere detaljer bedes du se i den relevante lovgivning vedrørende databeskyttelse eller rette spørgsmål, kommentarer og forespørgsler vedrørende vores databeskyttelsespraksis til vores direktør for databeskyttelse.